utánfutó alkatrész vonóhorog elektronika szakértelem...
b
MENU

Tályékoztató adatok

Az eladó adatai
Cégszerű megnevezése:Smid Zoltán egyéni vállalkozó
Adószáma:514805-96-2-35
Vállalkozó igazolvány száma:ES 584434
Vállalkozó igazolvány
nyilvántartási száma
3178512
Vállalkozás kezdete:1985-05-02
Kiállító hatóság:NYÍREGYHÁZA Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A Csomagküldő kereskedelmi
tevékenység nyilvántartási száma:
B-11.405/2009
Kiállító hatóság:NYÍREGYHÁZA Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A székhely címe:4400 Nyíregyháza, Víz utca 5.
Telefon:42/312-619
E-mail cím:infosmid@gmail.com


Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Címe:4400 Nyíregyháza, Víz utca 5.
Üzlet, Ügyfélszolgálat nyitva tartás:H-P: 8:00-16:30 óráig
Telefon:+36 42 312-619
Kapcsolattartó személy:Smid Zoltán
Kapcsolattartó e-mail címe:infosmid[kukac]gmail.com
Kötelező válaszadási idő e-mailen
beérkezett megkeresésekre:
2 munkanap
Webhosting
Integrity Kft Székhely cím: 8000 Székesfehérvár,
Gyetvai u. 6. Tel:(1) 450-2660
E-mail: info[kukac]integrity.hu

Üzletszabályzat


A weboldal összes programozási, technikai megoldása, képei, azok elektronikus forráskódja a fejlesztő (Smid Zoltán) tulajdonát képezi és a szerzői jog védelmét élvezi. Ezek magán, illetve üzleti célra való bármilyen felhasználásához a fejlesztő (Smid Zoltán) írásbeli beleegyezése szükséges. Az esetleges tévedésekért, valamint nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk !!


Cégünkről:

Cégünk1985-ben alakult.

Több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezünk vonóhorgok tervezésével, gyártásával, felszerelésével kapcsolatban. Európa több jelentős vonóhorog gyártójának termékét forgalmazzuk.

Közel 30 éve forgalmazunk utánfutó alkatrészeket. Jelentős tapasztalatot szereztünk utánfutók javítása terén is. Utánfutó alkatrészekből többek között a két legnagyobb európai gyártó: a KNOTT és az AL-KO termékeivel igyekszünk kiszolgálni ügyfeleinket.

AL-KO alkatrészekre megkaptuk a termékek nagy és kiskereskedelmi értékesítési jogát.

A webáruházunkkal igyekszünk vevőink igényeinek maradéktalanul megfelelni.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.smid.hu weblapon (a továbbiakban: Honlap) megjelenített szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
A távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében a felhasználó, megrendelésének elküldésével az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének elküldése előtt feltétlenül olvassa el!
A webáruházunkban alapvetően gépjármű és járműalkatrészek találhatóak, illetve az ezek szereléséhez, diagnosztozálásához, használatához szükséges eszközök kaphatóak.
A https://www.smid.hu honlapon keresztül történt elektronikus rendelésleadással, a jelen szerződésben leírt feltételek szerint jön létre a vásárlási szerződés, a Szolgáltató és a Felhasználó között.
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a főoldalon az ÜZLETSZABÁLYZAT címszó alatt.
A Honlap használatához szükséges technikai tájékoztatást is elérhetik az ÜZLETSZABÁLYZAT címszó alatt.
A szerződés magyar nyelven jön létre, s a bruttó vételár mindig magyar Ft-ban értendő..
A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja és 5 évig megőrzi (a számviteli törvényeknek megfelelően), így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Szolgáltató

Szolgáltató adatai
Cégszerű megnevezése:Smid Zoltán egyéni vállalkozó
Adószáma:514805-96-2-35
Vállalkozó igazolvány száma:ES 584434
Vállalkozó igazolvány
nyilvántartási száma
3178512
Vállalkozás kezdete:1985-05-02
Kiállító hatóság:NYÍREGYHÁZA Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A Csomagküldő kereskedelmi
tevékenység nyilvántartási száma:
B-11.405/2009
Kiállító hatóság:NYÍREGYHÁZA Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A székhely és levelezési címe:4400 Nyíregyháza, Víz utca 5.
Szaküzlet címe:4400 Nyíregyháza, Víz utca 5.
Telefon:42/312-619
E-mail cím:infosmid@gmail.com


Felhasználási feltételek

Felelősség

Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, fotókat a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://www.smid.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A honlapon történő vásárlás

Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. így a vásárlás sem kötött regisztrációhoz. A vásárláshoz szükséges adatok:

 • Email cím
 • - Név,
 • - Számlázási és szállítási adatok,
 • - Telefonszám,
 • - Kapcsolattartó neve.


Megrendelés


A megrendelés indítását minden esetben a www.smid.hu weblapról kell megkezdeni. A keresőprogramokkal (oldalakkal) megtalált termékek nem minden esetben naprakészek, elavult tartalmakat is találhatnak.
A Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A rendelés első lépésében kiválasztott árut a "KOSÁRBA" gombbal tesszük a virtuális kosárba. Válasszuk ki az átvételi mód egyikét és a kosár tartalmát is módosíthatjuk. Vagy folytatjuk a vásárlást, vagy a "VÁSÁRLÁS BEFEJEZÉSE" gombra kattintva (a második lépésben) megkapjuk az eddigi vásárlásunk szállítási költséget is tartalmazó, részletezett számlatartalmat, lehetőségünk van a kosár tartalmának módosítására. Itt megadhatjuk a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatainkat, melyek az ellenőrzés után is módosíthatóak. A harmadik lépésben ellenőrizhetjük mind a kosár tartalmát, mind az általunk megadott adatok helyességét (lehetőségünk nyílik ezek módosítására is). Az adatok helyességét elismerve a "RENDELÉS KÜLDÉSE" gomra kattintva küldhetjük el a megrendelést. Az utolsó (4.) lépésben a webáruház a rendelés beérkezését visszaigazolja, és erről a megadott e-mail címre is értesítést küld. (A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a számla kiállításáig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható A megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Ha a Felhasználó nem fogadja el, megrendelést nem tud a Honlapon keresztül leadni.

Termékek

A webáruházunkban alapvetően gépjármű és járműalkatrészek találhatóak, illetve az ezek szereléséhez, diagnosztozálásához, használatához szükséges eszközök kaphatóak. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, magyar forintban egy darab termékre értendő. A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. A webáruházunban sok ezen termékkörrel kapcsolatos tájékozató anyagot (összeállítási rajzokat, katalógusokat, leírásokat, stb.) teszünk közzé hogy segítsük vásárlóink teljesebb körű tájékoztatását. Ezen ismertetőkben szereplő anyagoknak csak egy része képezi áuházunk kínálatát, ezek természetesen árulistánkban árral szerepelnek. A kínálatunkban nem szereplő termékek nagy része előzetes egyeztetés és árkalkuláció készítése után webáruházon kívüli értékesítési módon vásárolható meg. Szorosan véve az ismertetőkben szereplő termékek csak a jobb tájékozódást segítik.

Termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A termékek bruttó ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Az árak tartalmazzák a csomagolás költségét.

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az törölni kivánt sor mennyiségének 0-ra állításával). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között (45/2014 (II.26.) Korm. rendelet). Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Érvényesség

A webáruházban szereplő adatok a közzététellel, letöltéssel egy időben érvényesek, de nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, csak tájékoztató jellegűek. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató szaküzletében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. A rendelés alapján Szolgáltató elkészíti a számlát, amit elküldünk e-mailben a Felhasználónak, melyen rajta lesz a bankszámlaszám és az utalandó összeg.

Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt, vagy külön levélben kinyomtatott számlát ad.

Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása az MPLfutárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket, pontos időmegjelölés nélkül. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. Amennyiben a futár a csomag átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat a következő munkanapon újból megkísérli a csomag kiszállítását. A második kiszállítás sikertelensége esetén a postán át lehet venni a csomagot. Nem Magyarország területére történő kiszállítást a Szolgáltató futár igénybevételével nem teljesít. Külföldi szállítási igény esetén a Felhasználóhoz legközelebbi magyarországi postahivatalba tudja csak elküldeni a csomagot mint postán maradó küldemény. A csomagot a Felhasználó ez esetben az útlevél felmutatásával tudja átvenni. A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy a postai alkalmazottól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után vagy a postán történő átvétel után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek

Az utánvétes csomagküldés
bruttó díjai
2 kg-ig:1 600 Ft
2- 5 kg-ig:1 900 Ft
5-10 kg-ig:2 200 Ft
10-30 kg-ig: 2 700 Ft
40 kg-ig:4 500 Ft

Terjedelmes termékek (pl. utánfutó tengelyek) esetén a végösszegtől függetleneül a szállítási díj megállapítása egyedi eljárás alapján történik.

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 1-21 munkanap. Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
- a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti az üzletében, a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre munkanapokon 08:00-16:30 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

Adatvédelem

Minden esetben az Adatvédelmi törvény előírásai szerint járunk el.
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Ügyfél adatokat nem tárolunk a web szerveren. A naplófájlba rögzítésre kerülő adatok nem köthetők személyekhez és kizárólag csak statisztikai célokat szolgál.
Cégünk a számlát (létrejött szerződést) iktatja és 8 évig (a számviteli törvényeknek megfelelően) megőrzi.

Adatvédelmi irányelvek

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására a jogszabályi környezet változásinak függvényében. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja kérdését. A Szolgáltató elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme és kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést a Szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprudukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a Szolgáltató felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Szolgáltató korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (Felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A Szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és problémamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és az ebből származóan esetleges adatvesztést okoz.

A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.

Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (magánszemélyre) vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó" (45/2014.(II.26.))). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az utolsó szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


 • Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató elérhetőségeinek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken elállási nyilatkozat keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállási jog pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  - szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  - olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

  A SZOLGÁLTATÓNAK AZ UTÁNVÉTTEL VISSZAKÜLDÖTT CSOMAGOT NEM ÁLL MÓDJÁBAN ÁTVENNI.

  A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben ez nem ellenkezik a Fogyasztó igényével, lehetőség szerint a Fogyasztó által megadott bankszámlára utaljuk a fizetendő összeget. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
 • Szavatosság

  Kellékszavatosság

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Felhasználó - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  Termékszavatosság

  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó - választása szerint - az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  - A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Jótállás

  A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít.

  A Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, a Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékekre és azok tartozékaira vonatkozóan. A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Szolgáltató a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

  Az olyan tartozékokra, melyek nem tartoznak a Korm. rendelt hatálya alá a Szolgáltató 6 hónap jótállást biztosít, az alkatrészekre (pl.: forgórész, kapcsoló) csak abban az esetben tud garanciát vállalni amennyiben a Felhasználó számlával, munkalappal igazolja az alkatrész szakszerű beépítését.

  A Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül csereigényt érvényesít, mely esetben a Szolgáltató a terméket azonnal cseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

  - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

  - helytelen tárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

  - elemi kár, természeti csapás okozta.  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

  - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

  - ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

  Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Jótállási igény érvényesítése - Felhasználó a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és, vagy az eredeti számla másolatának egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.

  A javítás helye

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató gondoskodik, egyéb esetben a termék oda- visszaszállításáról a Felhasználónak kell gondoskodnia.

  Központi szervizek elérhetőségei:


  - AL-KO termékek esetén: AL-KO Kft 2351 Alsónmedi, Haraszti u. 122/a (29) 537 -050
  - KNOTT termékek esetén: Autoflex-Knott Kft 6000 Kecskemét Heiloport ( Pf.: 221 ) (76) 481-515
  - A fenti és egyéb termékek esetén fordulhatnak üzletünkhöz is: Vonóhorog szaküzlet 4400 Nyíregyháza, Víz u. 5. tel: (42) 312-619

  Használati és kezelési útmutató

  Szolgáltató minden géphez mellékeli a jótállási jegyet és a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, mely tartalmazza a gyártó által kiadott "CE Megfelelőségi nyilatkozat"-ot valamint a munkavédelmi utasításokat. A megfelelőséget igazoló minősítő jel terméken is szerepelhet

  Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

  Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti a következő adatok megadásával:
  Név:
  Cím:
  Telefon:
  E-mail:

  Jogérvényesítési lehetőségek

  Vitás esetekben igyekszünk előtérbe helyezni az ügyfelünk érdekeit és annak igényei szerint rendezni ezeket.

  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:
  : Vonóhorog szaküzlet 4400 Nyíregyháza, Víz u. 5. tel: (42) 312-619

  Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
  Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
  Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
  Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
  A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Reklamáció, Jogérvényesítési lehetőségek

  Vitás esetekben igyekszünk előtérbe helyezni az ügyfelünk érdekeit és annak igényei szerint rendezni ezeket. Természetesen a vevőnk jogorvoslatért töbek között az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján kérheti:  - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
  Telefonszáma: (42) 500 694

  - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  E-mail cím:endrediemese@invest.hu

  - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefonszáma: +36 -1-391-1400
  Fax száma: +36-1-391-1410
  E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu

  Online vitarendezési platformot a következő linken érheti el: Elektronikus vitarendezési fórum
  - Bírósági eljárás kezdeményezése.
  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  Nyíregyháza, Hősök tere 5. (42) 414-351

  -Nyíregyháza MJV Önkormányzata
  Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (42) 524-524

  -Nyíregyháza, Városi Bíróság
  Nyíregyháza, Bocskai u. 2. (42) 410-039

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünk munkatársát az infosmid@gmail.com e-mail címen vagy a 06-42-312-619-es telefonszámon.

  Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

  Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

  Tulajdonjog fenntartása

  A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
  A Szolgáltató tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, a szállítás és a fizetés terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését a partnerek szerződésteljesítése is befolyásolja.
  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.13 További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünk munkatársát az infosmid@gmail.com e-mail címen vagy a 06-42-312-619-es telefonszámon.

  Smid Zoltán
  Tulajdonos


  Vonóhorog
  Keresés cikkszámra:

  Gyártmány:
  Utánfutó alkatrészek
  Keresés cikkszámra:


  KOSÁR
  Jelenleg üres
  Kérdése van?
  Hívjon minket!

  +36 42 312 619
  SMID.hu

  Nálunk nem kell regisztrálnia!
  Csak vásároljon!
  SMID.hu - a gondtalan vásárlásért...

  Legutóbb
  megtekintve:

  Tervezze meg útvonalát vonóhorog és utánfutó alkatrész üzletünkbe:
  Budapest
  Debrecen
  Győr
  Kecskemét
  Miskolc
  Nagykálló
  Pécs
  Szeged
  Székesfehérvár
  Szolnok
  Szombathely
  Újfehértó

  Kiváló minőségű alkatrészek olcsón!

  Ha nem találja, amit keres, hívjon minket és segítünk!

  eXTReMe Tracker
  SMID.hu - Vonóhorog és utánfutó alkatrészek szakértelemmel. Minden jog fenntartva. SMID.hu